Gelecek için birlikte çalışıyoruz

Schattdecor Sürdürülebilirlik

Şirketimiz 1985 yılında kurulduğundan beri, sürdürülebilirlik konusu kurumsal yönetimimizin merkezi bir unsuru olmuştur. O zamanlar bile, dekor kağıdı üretiminde yalnızca su, kazein ve organik pigmentler gibi doğal hammaddelerden yapılmış, çevreye uyumlu yüksek teknoloji ürünlerini kullanıyorduk. O zamandan bu zamana, bu tutumumuzdan bir gün bile taviz vermedik. Tasarruf potansiyellerini keşfetmek ve çev-remizi korumak için yaratıcı fikirleri uygulamak günlük işimizin bir parçası. Ekolojinin yanı sıra sosyal ve ekonomik konularla da son derece yakından ilgiliyiz. Bu nedenle bir sürdürülebilirlik konsepti geliştirdik ve önümüzdeki yıllar için kendimize iddialı hedefler belirledik, bu hedeflere çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla birlikte ulaşmak istiyoruz. Sürdürülebilir etkileşim, uluslararası bir sanayi firmasında ancak bu şekilde işlevsel olabilir.

Roland Auer
Yönetim Kurulu Başkanı


 

2022.png
energyefficiency__e2.png

ENERGY EFFICIENCY PLUS

2015‘ten bu yana enerji tüketimimizi % 17 oranında azaltmamızı sağlayan enerji verimliliği stratejimizin daha da geliştirilmesiyle birlikte, özellikle daha  fazla istikrarlı emisyon azaltımı konusunda, Energy Efficiency Plus ile yeni standartlar belirliyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK R APORU

Şirketin tarihi için bir dönüm noktası: 2025‘te, Schattdecor Grubu için ilk kurumsal toplumsal sorumluluk raporumuzu yayınlayacağız.

2025.png
2026.png

YEŞİL YEL DEĞİR M ENİ

İçeriden sürdürülebilirlik: İnovasyon programı, sera gazı nötrlüğüne giden yolun stratejik temelini oluşturuyor. Program, halihazırda çalışanları sürdürülebilirlik konseptinin uygulanmasına dahil ediyor ve onlara kendi fikirlerini ifade etme fırsatı veriyor. Tedbirler 2026‘dan itibaren hayata geçirilecek.

SERA GAZI NÖTR

yılında tamamen sera gazı nötr üretim yapmak gibi iddialı hedeflerimiz var.

 

2045.png

 

VİZYONUMUZ İLE DÜNYA PİYASASINDA LİDERİZ

Kırk yıl kadar önce, şirketin kurucusu Walter Schatt kendine yüksek bir hedef belirledi. Yeni bir kalite yaklaşımı, bütüncül çözümler ve çevre farkındalığı ile dekor baskısı sektöründe devrim yaratmak istiyordu. Schattdecor, 26 Nisan 1985‘te ilk dekor kağıdı rulosunu Stephanskirchen‘deki küçük bir sanayi deposunda bastı. O günden beri birçok gelişme yaşandı. Uluslararası faaliyet gösteren Schattdecor Grubu bugün dünya çapında toplam on yedi tesis, ayrıca ek satış ofisleri ve temsilciliklere sahip. „Made by  Schattdecor“ kalite damgalı şirket içi yönetim sistemimiz sayesinde, tüm dünyada denetimler yoluyla değişmeyen, tutarlı yüksek kalite standartlarını garanti ediyoruz. Eski dekor baskı firması, müşterilerine kısa mesafeler ve cazip bir pazara sunma süresi sağlayan bir yüzey uzmanı haline geldi. 27 ülkeden 3.000 çalışan, yılda 2,6 milyar metrekare yüzey üretiyor. Küresel piyasa lideri oluşumuz motivasyonumuzu azaltmıyor. Tam tersine, daha fazlasını istiyoruz. Schattdecor kendini sürekli olarak geliştiriyor. Kendimizi sorgulamak, en iyi yaptığımız şeylerden biri. Bunun sebebi gelecekte sektördeki standartları beliremeye devam etmek istememiz. Yüzey uzmanı olduğumuz kadar sürdürülebilir bir üretim şirketi de olma hedefindeyiz.

Der Vorstand der Schattdecor SE steht zusammen als Gruppenfoton
„Çevre dostu üretim sürecimizle çevrenin korunmasına aktif katkı sağlıyoruz.“
Roland Auer Vorstandsvorsitzender Schattdecor SE

Küresel piyasa lideri oluşumuz motivasyonumuzu azaltmıyor. Tam tersine, daha fazlasını istiyoruz. Schattdecor kendini sürekli olarak geliştiriyor. Kendimizi sorgulamak, en iyi yaptığımız şeylerden biri. Bunun sebebi gelecekte sektördeki standartları belirlemeye devam etmek istememiz. Yüzey uzmanı olduğumuz kadar sürdürülebilir bir üretim şirketi de 
olma hedefindeyiz

STRATEJİ

Sürdürülebilirliğe sürekli devam eden bir süreç olarak bakıyoruz. Sürdürülebilirliğin uygulanmasını hepimizin geleceğine yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. Tam da bu yüzden bir sürdürülebilirlik konsepti geliştirdik ve kendimize iddialı fakat gerçekçi hedefler koyduk. Ürünlerimiz, yoğun kaynak kullanımı gerektiriyor. Bu, hem şimdi hem de gelecekte kendi kimliğimizi korumayı ve insanlarla ve doğayla uyum içinde yenilikçi yollar izlemeyi daha da önemli kılıyor. 2023 yılında bir önem analizi yapacağız. Sonuçları, hangi konuların ve çalışma alanlarının biz ve paydaşlarımız için daha fazla önem arz ettiğini ve hangi temel çevresel ve sürdürülebilirlik yönlerinin doğrudan bizim tarafımızdan yönetilebileceğini gösteren bir matris oluşturmak için kullanacağız. Yüksek verimlilik için gösterdiğimiz çaba ve başarıyla uyguladığımız dijitalleştirme stratejimiz, şimdiden kaynakları korumamıza yardımcı oluyor.  

SORUMLULUK ALMAK

Doğal kaynakların istikrarlı bir şekilde korunması ve insanlara, doğaya ve çevreye her zaman değer veren bir yaklaşım, temel kurumsal değerlerimiz arasında yer alır.

-35__Co_.png

Forest Stewardship Council®

Dünya çapındaki üretim standartlarımız, yüksek Alman çevre standartlarımıza dayanıyor. Şubelerimiz, sürdürülebilir orman yönetimi çerçevesinde FSC® (Forest Stewardship Council®, FSC-C104949 lisans kodlarıyla) sertifikasına sahip.

Sorum luluk taşiyan yatirimlar 

Sürdürülebilir kârlı büyüme için sağlam ve sürdürülebilir finansman gerekir. Bu nedenle, yatırımlarımızı yalnızca stratejik uygunlukları ve maliyet etkin-likleri açısından değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlikleri açısından da gözden geçiriyoruz. Böylece, AB taksonomi kriterlerini karşılamak için gerekli ön koşulları da yaratıyoruz.

„Sürdürülebilirlik ve çevre koruma, kurumsal kimliğimizin bir parçası."
Roland Heeger Schattdecor Baş Teknoloji Sorumlusu

Tüm tesislerimiz, yıllardır „Made by Schattdecor“ yönetim sistemimizin sıkı şartlarına uygun olarak faaliyet gösteriyor. Ayrıca 4 tesisimiz DIN ISO 50001 ile enerji yönetimi bakımından harici olarak sertifikalandırılmış durumda.

 

Uluslararası bir şirket olarak hem içeride hem de dışarıda şeffaf iletişim bizim için önemli. Her tesisin halihazırda kendi enerji sorumlusu bulunuyor. Bu sorumluluk alanını, 2024 yılına kadar dahili ve harici eğitimler yoluyla çevre ve sürdürülebilirlik konularını içerecek şekilde sürekli olarak genişleteceğiz. Özel bir kurumsal birim, Grup genelinde hedeflere 
ulaşılmasını koordine edecek, bulguları toplayacak ve düzenli toplantılarda gelişmeleri paylaşacak. Daha fazla şeffaflık için, ilgili tüm verileri halihazırda bir KKP sisteminde saklıyoruz ve bunlar her ay Yönetim Kurulu‘nda sunuluyor.

Nachhaltigkeit-Schattdecor.jpg
E_SDG_poster_UN_emblem_PRINT_2020.png

Bi̇rleşmi̇ş mi̇lletler hedefleri̇

Konseptimize ait önlemlerin her biri, Birleşmiş Milletler‘in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkıda bulunur. Agenda 2030, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi ile sürdürülebilir 
barış ve refahı teşvik etmeye ve gezegenimizi korumaya yönelik küresel bir plandır.

Windrad.png

YEŞİL YEL DEĞİRMENİ

TEKNİK

ÜRETİM MAKİNELERİMİZİ NASIL OPTİMİZE EDEBİLİRİZ?  
Mevcut teknolojinin dönüştürülmesi, yenilikçi teknik çözümlerin kullanılması

 

ORGANİZASYONEL 

SÜREÇLERİMİZ NASIL İYİLEŞTİRİLEBİLİR? 
Çalışma koşullarının optimizasyonu, süreçlerin basitleştirilmesi

 

ÜRÜNLERE DAİR 

ÜRÜNLERİMİZİ NASIL DAHA İYİ TASARLAYABİLİRİZ? 
Hammadde veya diğer içerik malzemelerinin değiştirilmesi

Çevre

Kaynakların bilinçli kullanımı en önde gelen önceliğimizdir. Bu doğrultuda kurulduğumuz günden beri çevre konusunda sorumlu bir yaklaşım izliyoruz. Bu temelde, enerji yönetimimizi başlatmak ve enerji tüketimini sürekli azaltmak için şirket içi ilkelerimizi de geliştirdik. Hem Almanya‘daki genel merkezimizde hem de dünyanın dört bir yanındaki tesislerimizde.

Tekni̇k ve strateji̇ i̇le hedefe doğru 

Ana enerji tüketicilerimiz, üretim makinelerimizdir. Kendi geliştirmelerimiz, akıllı kontrol ve süreç yönetimimiz sayesinde şimdiden gerekli enerjinin % 25 kadarını tasarruf edebildik. 2015 yılında enerji verimliliği stratejimizi de devreye soktuk ve bu sayede artan üretim hacimlerine rağmen Grup genelinde enerji verimliliğimizi % 17 oranında artırmayı başardık. Araç filomuzu kısmen elektrikli hale getirdik ve Grup genelindeki dahili taşımacılıkta elektrikli araçlara geçtik. Binalarımızın birçok çatı yüzeyi fotovoltaik sistemlerle donatılmış durumda; diğer yüzeyler ve açık alan PV sistemleri de bunu takip edecek. Bina ısıtma sistemlerimizden bazıları halihazırda biyokütleye dönüştürülüyor. Enerji verimliliği programımız şimdiden birçok ödül aldı; bunlardan biri de Almanya‘da faaliyet gösteren enerji verimliliği ağları çalışma grubu ageen‘den geldi. 

Geleceği̇ şi̇mdi̇den i̇nşa etmek

2025 yılında yayınlayacağımız ilk sürdürülebilirlik raporumuz kapsamında, ekolojik ayak izimizi şimdiden sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Çevre denetçisi Intechnica ile birlikte, doğrudan veya dolaylı olarak saldığımız iklime zarar veren gazları özenle hesaplıyor, analiz ediyor ve mümkün olduğunca azaltmaya çalışıyoruz. Tedarikçilerimizle birlikte, tüm değer zinciri boyunca karbon ayak izini optimize etmek istiyoruz.

Nachhaltigkeit-Schattdecor-Positionspapier.jpg
43_Mio_kWh.png
10000_Tonnen_Co_.png

Mobi̇li̇te konsepti̇ 

Çalışanlarımızla birlikte günlük çalışmalarımızda iklim korumasına aktif olarak katkıda bulunmamızı sağlayacak kapsamlı bir mobilite konsepti üzerinde çalışıyoruz. Şirket 
gezileri de bu çerçevede yeniden ele alınıyor. Konsept 2023‘ün sonunda son halini alacak. 

Su yöneti̇mi̇ ve döngüsel ekonomi̇

Üretim sürecimizde atıkların arasına tek bir litre boya karışmıyor. Ayrıca yeniden kullanıma da odaklanıyoruz. Şirket içi atık su arıtma tesislerimiz atık suları arıtıyor ve elbette artık kağıtlarımız da geri dönüştürülüyor.

Sosyal İşler

Sadece ulusal ve uluslararası standartlara uymakla kalmıyor, şirket genelinde „bütünlük içinde hareket etmeyi“ de hedefliyoruz. Kurumsal politikamızın temel taşları fırsat eşitliği, kalifiye hale gelme ve bölge ile olan etkileşimimizdir. Net kâr odaklı bir ticari işletme olmamız bizim için bir çelişki teşkil etmiyor. Hatta tam tersi geçerli. Çalışanlarımız, tüm iş güvenliği standartlarına uyarken standart üstü maaşlar ve çeşitli özel ödemelerden yararlanıyor.

Çalışanlarımızın sağlığı her şeyden önemli. Her tesiste bir iş güvenliği görevlisi ile bir şirket hekimi bulunuyor ve sağlık koruma önlemleri günlük çalışmalarımızla bütünleşmiş durumda. Mesleki ve kişisel yeterliliği geleceğimizin teminatı olarak görü-yor, çalışanlarımızın güçlü yönlerini ve yeteneklerini geliştirmelerine destek oluyoruz. Kendimizi bir eğitim firması olarak görüyor ve üst düzey bir bilgi aktarımının gerçekleşmesini sağlıyoruz. Geleneksel çıraklık ve stajyerlik programları, ikili eğitim programları ve üniversite işbirliklerine olduğu kadar destek konseptlerine ve ileri eğitime de yer veriyoruz. 

 Eşi̇t ortaklik

Küresel olarak faaliyet gösteren bir şirket olarak kültürlerarası yetkinliğimizi geliştiriyor ve çalışanlar, müşteriler ve tedarikçilerle eşit bir noktada buluşuyoruz. Kalıcı  
bağlar sadece eşit ortaklar arasında gelişebilir. Kültürel farklılıklarımız ne olursa olsun birbirimize saygıyla yaklaşıyoruz. Uluslararası bir topluluk olarak, gücümüzü kişisel  
bireysellikten ve çeşitlilikten alıyoruz.

Çalişanl ari m izin sağliği

Her tesiste bir iş sağlığı ve güvenliği görevlisi, yasal gerekliliklerin uygulanmasını izleyerek kendisi ve çalışma arkadaşları için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlar.

Sosyal projelere destek 

Grup genelinde yerel kültür ve sporkulüplerinin tanıtımına katkıda bulunuyor ve destek sağlıyoruz. Ayni ve nakdi bağışlarla ya da kendi enerjisiyle bize destek olmak isteyen çalışanlarımızın önünü açarak hem kendimize hem de üçüncü şahıslara ait sayısız girişimi destekliyoruz. Mülteci krizleri veya doğal afetler gibi acil durumlarda uluslararası yardım projelerinde de yer alıyoruz.

Download