İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK ÇEREZ POLİTİKASI

Kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Schattdecor Dekoratif Kağıt Baskı San. ve Tic. Ltd. Şti.  tarafından işletilen Schattdecor.com.tr internet sitesini ziyaret edenlerin gizliliğini korumak Kurumumuzun önde gelen ilkelerindendir.

1. VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında elde edilen kişisel veriler Kurum tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere Schattdecor.com.tr’ de yer alan Schattdecor Dekoratif Kağıt Baskı San. ve Tic. Ltd. Şti.  Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ ndan  ulaşabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla Kurum tarafından KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir:

Çerez Politikası internet sitesi kullanıcılarını çerezlere ve kullanılan çerez türlerine ilişkin olarak bilgilendirmek ve çerez tercihlerinin nasıl yönetilebileceği konusunda yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.  Schattdecor Dekoratif Kağıt Baskı San. ve Tic. Ltd. Şti.  internet sitesi kullanıcılarının ziyaret deneyimlerini iyileştirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla çerez vb. teknolojiler kullanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi “kişisel veri”dir. İnternet sitemizi ziyaretiniz kapsamında kişisel verileriniz Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla toplanmaktadır.

VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Schattdecor.com.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz Schattdecor Dekoratif Kağıt Baskı San. ve Tic. Ltd. Şti. Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Kurumumuza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

VERİ SAHİPLEİRNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER

Kurum tarafından kişisel verilerin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verilen önem doğrultusunda, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, Kurumumuz tarafından veri güvenliğinin sağlanması için,

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

2. ÇEREZ POLİTİKASI

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

ÇEREZ NEDİR VE NEDEN KULLANILMAKTADIR?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.
İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

 • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
 • İnternet sitesini iyileştirmek ve İnternet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;
 • İnternet sitesinin, sizin ve Kurum’un hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZ TÜRLERİ

Oturum Çerezleri (Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.

Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies)

Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir.

Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.

Kalıcı çerezlerin bazı türleri; internet sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

Kalıcı çerezler sayesinde internet sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda internet sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER

Kişiselleştirme Çerezleri (Customization Cookies)

Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

Analitik Çerezler (Analytical Cookies)

Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

ÇEREZLERİN KULLANIMI VERİ SAHİPLERİ TARAFINDAN ENGELLENEBİLİR Mİ?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Google Adwords

https://policies.google.com/privacy?hl=tr

Google Analytics

https://adssettings.google.com/anonymous?sig=ACi0TCiyVk8aJgdnhe6ULEcX5SbpjypwzAWejYT2ZOsfrPusNkn1-Po7W50vyXuXpKHFITwk_PzpyTQToIQnwNrguTWehhgSiBwJuicF742fJd7pCQCHGPM&hl=tr

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox

https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-internet-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma

Safari

https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=tr_TR

Yandex

https://yandex.com.tr/support/browser-classic/personal-data-protection/cookies.xml

LinkedIn Insight Tag ve Conversion Tracking

Web sitemiz için,  LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue Sunnyvale, CA 94085 USA firmasına ait LinkedIn Insight Tag özelliğini kullanıyoruz. Avrupa Birliği’nde (AB) ve Avrupa Ekonomik Alanında (AEA) ve de İsviçre’de yaşayan kişiler için veri işleme sorumlusu: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, İrlanda. LinkedIn Insight Tag, aşağıdaki verileri toplayan bir LinkedIn “Tarayıcı Çerezi” oluşturur: eğer kullanıcı aktif bir LinkedIn üyesiyse IP adresi, zaman bilgisi, sayfa etkinlikleri ve LinkedIn demografik verileri.

Bu teknoloji sayesinde ilanlarımızın performanslarına ilişkin raporlar ve web sitesi etkileşimleriyle ilgili bilgiler oluşturulabilir. LinkedIn Insight Tag bunun için web sitesine entegre edilmiştir, böylece web sitesini ziyaret ettiğinizde ve aynı zamanda LinkedIn hesabınızla oturum açtığınızda, LinkedIn sunucusuyla bağlantı kurulur.

Veri işlemenin amacı: Verileri, kampanyaları değerlendirmek ve LinkedIn’deki kampanyamız üzerinden bize ulaşmış olabilecek web sitesi ziyaretçileri hakkında bilgiler toplamak için işliyoruz. Bu sayede LinkedIn reklam ilanları, istatistiki amaçlar ve pazar araştırmaları amacıyla değerlendirilebilir ve gelecekteki reklam önlemleri için iyileştirilebilir.

LinkedIn Insight Tag uygulaması Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin (DSGVO) 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendine dayanılarak kullanılır. Web sitesi operatörünün, sosyal medyaların da dahil edildiği etkili reklam önlemleri konusunda meşru bir menfaati vardır. Bununla ilgili onay istenmişse (örn. çerezlerin saklanması için bir onay verilmişse), bunlar sadece DSGVO 6. maddesinin 1. fıkrasının a bendi uyarınca işlenebilir ve bu onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Verileriniz, sadece söz konusu amaç (kampanyaların değerlendirmesi ve iyileştirilmesi) için gerekli oldukları süre kadar veya verilerinizin saklanmasına itiraz etmediğiniz veya onayınızı iptal etmediğiniz sürece saklanır.

Toplanan veriler şifrelenir. Ayrıntılı bilgileri burada bulabilirsiniz. Burada ayrıca LinkedIn Veri Koruma Beyanını ve LinkedIn Vazgeçme Kurallarını bulabilirsiniz.

LinkedIn Potansiyel Müşteri formu

LinkedIn web sitesindeki Potansiyel Müşteri formu olarak adlandırılan formu doldurursanız, talep edilen bilgileri size sunabilmek amacıyla kişisel verilerinizi işleriz. Buna onay vermeniz halinde, Potansiyel Müşteri formunda vermiş olduğunuz bilgilerinizi, müşteri veri tabanımıza (CRM sistemi) aktarırız ve gelecekte ilgi alanlarınıza uygun teklifler hazırlayabilmek amacıyla, varsa size ait diğer bilgilerle ilişkilendiririz. Buna onay vermeniz halinde, ilgili verilerinizin kullanımını herhangi bir zaman iptal edebilirsiniz.

Sosyal medya eklentileri

Instagram fonksiyonları sitemize dâhil edilmiştir. Bu işlevler Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, ABD tarafından sunulmaktadır. Bu özellikleri kullandığınızda IP adresiniz de dâhil olmak üzere kişisel bilgileriniz Instagram'a iletilir. Instagram hesabınıza giriş yaptıysanız, Instagram butonuna tıklayarak web sitemizin içeriğini Instagram profilinize bağlayabilirsiniz. Sonuç olarak Instagram, sitemizi ziyaretinizle ilgili bilgileri kullanıcı hesabınıza bağlayabilir. Web sitesi operatörü olarak Instagram'a hangi verilerin aktarıldığını veya bunların Instagram tarafından nasıl kullanıldığını bilmediğimizi lütfen unutmayın.

Bu işlevlerin kullanımı ve verilerinizin aktarımı yalnızca önceden izniniz alınarak gerçekleştirilecektir. Yasal dayanak Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Daha fazla bilgiyi Instagram'ın gizlilik politikasında bulabilirsiniz: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Web sitemiz ayrıca harici videoları yerleştirmek için Google tarafından işletilen YouTube eklentilerini de kullanır. Sayfa operatörü YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ABD'dir. YouTube eklentisi bulunan sayfalarımızdan birini ziyaret ettiğinizde YouTube sunucularıyla bağlantı kurulur. Kişisel veriler, özellikle de IP adresiniz Instagram'a aktarılacaktır. Daha sonra YouTube sunucusuna hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz bildirilir.

YouTube hesabınızda oturum açtıysanız YouTube, internette gezinme davranışınızı doğrudan kişisel profilinize atayabilir. YouTube hesabınızdan çıkış yaparak bunu önleyebilirsiniz.

İşlevlere erişim ve dolayısıyla verilerinizin aktarımı yalnızca önceden izniniz alınarak gerçekleştirilecektir. Yasal dayanak Art. 6 par. 1 lit. a GDPR. YouTube'un kullanıcı verilerini nasıl işlediğine ilişkin daha fazla bilgiyi https://www.google.de/intl/de/policies/privac adresindeki YouTube gizlilik yönergelerinde bulabilirsiniz.

Schattdecor SE Haber Bülteni

Sizi, haber bültenimizin içeriği, kayıt, sevkiyat ve istatistiksel değerlendirme prosedürlerinin yanı sıra, aşağıdaki bilgilere dayalı olarak itiraz hakkınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz. Haber bültenimize abone olarak, bunu almayı ve yukarıda belirtilen prosedürleri kabul etmiş olacaksınız.

Haber bülteninin içeriği

Haber bültenlerimizi, e-postalarımızı ve diğer elektronik iletilerimizi (bundan sonra “haber bültenleri” olarak anılmaktadır) sadece alıcının muvafakatine veya yasal bir izne dayanarak gönderiyoruz. Baber bülteninin içeriği bugüne kadar, kayıt çerçevesinde özel olarak açıklanmakta olup, bunlar, kullanıcının muvafakati açısından belirleyicidir. Bunun dışında haber bültenlerimiz, ürünlerimiz / hizmetlerimiz, tanıtımlar, özel teklifler ve bizim hakkımızda bilgileri içerir.  

Haber bültenlerimize abone olmak için genellikle e-posta adresinizi girmek yeterlidir. Haber bülteninin kişiselleştirilmesi için adınız ve soyadınıza ilave olarak size nasıl hitap edilmesini istediğinizi belirtmenizi istiyoruz. Bu veriler, sadece gönüllü olarak toplanmaktadır.

Çift teyitli kayıt prosedürü

Haber bültenimiz için kayıt, genel olarak çift teyitli kayıt prosedürü ile gerçekleştirilmektedir. Bu, kayıttan sonra kaydınızı teyit etmenizin isteneceği bir e-posta alacağınız anlamını taşımaktadır. Bu teyit, kimsenin harici e-posta adresleri ile kayıt yaptırmaması için gereklidir.

Kayıt sürecinin yasal şartlara göre kanıtlanabilmesi için haber bülteni için oturum açarak kayıt yaptırılması gerekmektedir. Bu, kayıt ve teyit saatlerinin yanı sıra IP adresinin kaydedilmesini de içerir. Aynı şekilde gönderi hizmet sağlayıcısında kaydedilmiş olan verilerinizdeki değişiklikler için de oturum açılması gerekmektedir.

İşlemenin kısıtlanması ve silinmesi

Abonelikleri iptal edilmiş olan e-posta adreslerini, daha önce muvafakat alınmış olduğu konusunda kanıt sağlamak için silmeden önce meşru menfaatlerimize dayalı olarak üç yıla kadar saklayabiliyoruz. Bu verilerin işlenmesi, davalara karşı muhtemel bir savunma amacı ile sınırlıdır. Daha önceden muvafakat alınmış olduğunun aynı anda teyit edilmesi koşulu ile bir silme talebinde bulunulması her zaman mümkündür. Bir itiraza sürekli olarak uyma yükümlülüğü olması halinde e-posta adresini, sadece bu amaç için bir engelleme listesinde saklama hakkını saklı tutuyoruz. 

Kayıt süreci için oturum açılması, uygun bir şekilde gerçekleştiğinin kanıtlanması amacıyla meşru menfaatlerimiz çerçevesinde gerçekleşmektedir. E-postalar gönderilmesi için bir hizmet sağlayıcısını görevlendirmemiz halinde bu, verimli ve güvenli bir gönderme sisteminde meşru menfaatlerimiz çerçevesinde yapılır.

Hukuki dayanaklar konusundaki bilgiler 

Haber bülteni, alıcıların muvafakatine veya muvafakatin gerekli olmaması halinde doğrudan pazarlama alanındaki meşru menfaatlerimiz çerçevesinde gönderilmektedir. Bugüne kadar e-postaların gönderilmesi için bir hizmet sağlayıcısını görevlendirmiş olmamız nedeniyle bu, meşru menfaatlerimize dayalı olarak yapılmaktadır. Kayıt süreci, yasaya uygun olarak gerçekleştirilmiş olduğunun gösterilmesi amacıyla meşru menfaatlerimiz çerçevesinde kaydedilmektedir.

İstatistiksel analiz

Haber bültenleri, haber bülteni açıldığında sunucumuz veya bir posta hizmet sağlayıcısı kullanmamız durumunda onun sunucusu üzerinden erişilen ve “web işaretçisi” olarak adlandırılan piksel boyutundaki bir dosyayı içermektedir. Bu erişim kapsamında öncelikle tarayıcı ve sisteminiz hakkındaki bilgilerin yanı sıra IP adresiniz ve erişim saati gibi teknik bilgiler toplanmaktadır. 

Bu bilgiler, erişim noktalarına (IP adresi yardımıyla belirlenebilir) veya erişim saatlerine göre teknik veriler veya hedef gruplar ve okuma alışkanlıklarına dayalı olarak haber bültenimizin teknik olarak iyileştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu analiz, ayrıca haber bültenlerinin açılıp açılmadıklarının, ne zaman açıldıklarının ve hangi bağlantılara tıklandığının belirlenmesini de içerir. Bu bilgiler, haber bülteni alıcılarına tahsis edilir ve profilleri iptal edilene kadar profillerinde saklanır. Bu değerlendirmeleri daha çok kullanıcılarımızın okuma alışkanlıklarının belirlenmesi ve içeriğimizin onlara göre uyarlanması ya da kullanıcılarımızın ilgi alanlarına göre farklı içerikler gönderilmesi için kullanıyoruz.

Açma ve tıklama oranlarının ölçümünün yanı sıra ölçümlerin saklanması sonucunda kullanıcıların profilleri oluşturulur ve bunlar daha sonra kullanıcıların onayına dayalı olarak işlenir.

Maalesef, performans ölçümüne ilişkin ayrı bir itiraz mümkün değildir. Böyle bir durumda haber bülteni aboneliğinin tamamen iptal edilmesi veya itirazda bulunulması gerekir. Bu durumda saklanan profil bilgileri silinecektir. 

 • İşlenen veri türleri: Envanter verileri, Meta/iletişim verileri, Kullanım verileri
 • Veri sahipleri: Haber bülteninin aboneleri/alıcıları
 • İşleme Amaçları: E-posta ile doğrudan pazarlama
 • Yasal Dayanak: Muvafakat (Madde 6 (1) (a) EU-GDPR), Meşru Menfaatler (Madde 6 (1) (f) EU-GDPR).
 • İptal: Herhangi bir zamanda haber bültenimize aboneliğinizi iptal edebilir yani muvafakatinizi geri alabilir veya artık almak istemediğinizi belirtebilirsiniz. Her haber bülteninin sonundaki bir bağlantıyı kullanarak haber bültenini iptal edebilir veya yukarıda belirtilen irtibat seçeneklerinden birini, tercihen da e-postayı kullanabilirsiniz.

Kullanılmakta olan hizmet sağlayıcısı

Hizmet sağlayıcımız olan Birkenweg 7, 09569 Oederan adresindeki Mailingwork GmbH, (“Mailingwork”), haber bültenimizi e-posta adresinize bizim adımıza göndermektedir. Mailingwork, haber bülteni alıcılarımızın e-posta adreslerini bizim adımıza Almanya’daki kendi sunucularında saklamaktadır. 

Mailingwork, bu bilgileri bizim adımıza haber bültenlerini göndermek ve değerlendirmek amacıyla kullanmaktadır. Bu amaçla Mailingwork ile bir veri işleme anlaşması imzaladık. Mailingwork, bu anlaşmayı imzalayarak Genel Veri Koruma Yönetmeliğine (GDPR) uygun olarak abone verilerini işlemeyi ve tüm veri sahiplerinin haklarını korumayı taahhüt etmektedir.

Mailingwork, bize kişisel verilerin yetkisiz erişime karşı en geniş anlamda korunduğu konusunda güvence vermiştir. Mailingwork’un, haber bülteni aboneleri ile irtibata geçmek için bu aboneler tarafından sağlanmış olan verileri kullanması yasaktır ve abone verilerini üçüncü taraflara aktarma yetkisine sahip değildir. Mailingwork, itibarlı bir e-posta gönderme hizmet sağlayıcısı olarak Onaylı Göndericiler Birliği tarafından da akredite edilmiştir.

Vazgeçtiğinizi

1. 90 gün içinde, LinkedIn verilerinizle ilgili olarak buradan bildirebilirsiniz,

2. Schattdecor AG’de saklanan verilerle ilgili olarak herhangi bir zaman socialmedia@schattdecor.de adresine bir e-posta göndererek bildirebilirsiniz.

3. İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI’NIN YÜRÜRLÜĞÜ

Gizlilik Politikası Kurum’un internet sitesinde https://www.schattdecor.com/tr/bilgi-koruma-beyani yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere yer alan Schattdecor Dekoratif Kağıt Baskı San. ve Tic. Ltd. Şti. Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Schattdecor Dekoratif Kağıt Baskı San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”)  tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, Şirket’in koruması altındadır. Kişisel veriler, Şirket tarafından işbu Aydınlatma Metni kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemeleri ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin sair mevzuatı uygun olarak işlenmektedir.

KVKK uyarınca kişisel veriler, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Şirket tarafından işlenen kişisel verileriniz, bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi, hukuki sebebi ve söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız aşağıda yer almaktadır.

A- ÇEVRİMİÇİ ZİYARETÇİLERİMİZ

A.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenebilecektir;

 • Kimlik Bilgileri: Ad ve soyad,
 • İletişim Bilgileri: Telefon no, e-posta adresi, adres;
 • İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri.

A.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir;

 • Kullanıcılar tarafından yöneltilen talep ve önerilerin değerlendirmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • 5651 Sayılı Kanun’dan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.

A.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin A.II. başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde yurt içindeki adli makamlar veya kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilecektir.

A.IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz internet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaç dahilinde Kanun’un 5 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 • Şirket’in tabi olduğu mevzuatta öngörülmüş olması,
 • Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

B- FİZİKSEL ZİYARETÇİLERİMİZ

B.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Şirket yerleşkesini ziyaret etmeniz halinde, ad soyad, ziyaretçi giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları, kablosuz internet erişimi talebiniz olması halinde ise; IP adresi, internet giriş-çıkış log kayıtları, şifre ve parola bilgileriniz işlenmektedir.

B.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket yerleşkemizi ziyaret etmeniz halinde; şirket içi güvenliğin sağlanması, etik ihbar sürecinin yürütülmesi, kapı geçiş raporu tutulması,  suç ya da hukuka aykırılık durumunda yetkili mercilere bilgi verilmesi, misafir kablosuz internet ağının sağlanması amaçları kapsamında işlemektedir.

B.III. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin B.II. başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde talep edilmesi halinde yetkili kurum ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri ve hizmet sağlayıcı firma ile paylaşılabilecektir.

B.IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, Şirket yerleşkesini ziyaret etmeniz halinde sizlerden; fiziki, yazılı, sözlü ya da CCTV kamerası aracılığıyla yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde KVKK’nın 5, ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 • Fiili imkânsızlık halleri ortaya çıkması durumunda, rızanızı açıklayamayacak durumda bulunmanız veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

C- POTANSİYEL MÜŞTERİLERİMİZ/İŞ ORTAKLARIMIZ/TEDARİKÇİLERİMİZ

C.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı
 • İletişim Bilgileriniz: Adres bilgisi, e-posta, telefon numarası,

C.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Ürünlere yönelik teklif sürecinin yürütülmesi,
 • Ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
 • Hedef kitle belirlemeye yönelik analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 • Mevzuattan doğan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Vadeli satış süreci kredi limitinin kontrol edilmesi.

C.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin C.II başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde iş ortakları ve talep edilmesi halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir.

C. IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden,  iş ortaklarımızdan, yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta araçları üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 8. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Açık rızanın alınması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

D- MÜŞTERİLERİMİZ

D.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, TCKN, vergi numarası, imza;
 • İletişim Bilgileriniz: Adres bilgisi, e-posta, telefon numarası, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP),
 • Finans Bilgileriniz: Banka, hesap ve kart bilgileri, fatura ve borç bilgisi, kredi ve risk bilgileri,
 • Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Meslek bilgisi.
 • Müşteri İşlem Bilgileriniz: Sipariş bilgisi, talep bilgisi, fatura, senet, çek bilgileri,

D.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.

 • Ürünlerin satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürünlere yönelik satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Kişiye özel ürün hazırlama sürecinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Muhasebe süreçlerinin yürütülmesi,
 • Talep ve şikayetlerin yönetimi,
 • Müşterilere yönelik bilgilendirme yapılması,
 • Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Ürünler, yayınlar, etkinlikler ve iş hayatına yönelik bilgilendirme, etkinliklere davet, tebrik, tanıtım iletileri gönderilmesi,
 • Organizasyon ve etkinliklerin düzenlenmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Raporlama sürecinin yürütülmesi,
 • Vadeli satış sürecinin yürütülmesi,
 • Nakliye ve kargo süreçlerinin yürütülmesi,
 • Gümrük ve lojistik süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi, yürütülmesi ve raporlanması,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

D. III. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin D.II başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; yurt içindeki yetkili kurum ve kuruluşlara, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve yetkililerine, yurt dışındaki; iş ortaklarımıza, iştiraklerimize ve bağlı ortaklıklarımıza, tedarikçilerimize ve üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

D. IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, mobil uygulamalar, elektronik posta, telefon, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5, 8. ve 9. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Açık rızanın alınması,
 • Türk Ticaret Kanunu başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

G. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Bu Aydınlatma Metni’nin “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Şirketimize başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

H. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Güzeller OSB. İnönü Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:2 41400 Gebze Kocaeli adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında ,  schattdecor@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan şirket sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@schattdecor.com.tr elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

J. AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

Bu Aydınlatma Metni Şirket tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Şirket, bu Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Şirket tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin Schattdecor.com.tr adresinde yayımlanmasıyla birlikte geçerlilik kazanır.