İhbar Hattı

by Schattdecor | Lokasyon hakkında genel bilgiler

Yürürlükteki yasalara, yönetmeliklere ve sosyal değerlere uyum, iyi bir kurumsal yönetimin temel bir parçasıdır ve her zaman kurumsal politikamızın temel taşı olmuştur.

İhbar Edeni Koruma Yasası'nın amacı, şirket içindeki suiistimaller veya etik olmayan davranışlar hakkında hassas bilgilerin sağlanması için güvenli ve emniyetli bir yol sağlamaktır. Bunların örnekleri arasında yolsuzluk, kara para aklama, hırsızlık, yasa ihlalleri veya cinsel taciz gibi şüphelenilen suç faaliyetleri yer almaktadır.

İsminizi belirtmeden veya kişisel bilgilerinizi vererek ihbarda bulunmayı seçebilirsiniz. İhbar edilen tüm olaylar, her zaman ikili kontrol ilkesine dayalı olarak ve en yüksek gizlilik derecesinde ele alınır.

Almanya, İtalya ve Brezilya'daki tesisler için yerel bir ihbar hattı halihazırda uygulamaya konmuştur. Başka herhangi bir tesisle ilgili suiistimal ihbarları için "Almanya / Grup" ihbar sistemini kullanabilirsiniz. 

Buradan tesislerimizdeki ihbar sistemlerine ulaşabilirsiniz: