System informowania o nieprawidłowościach

by Schattdecor | Przegląd lokalizacji

Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami i wartościami społecznymi jest istotną częścią ładu korporacyjnego i zawsze była jednym z fundamentów naszej polityki korporacyjnej.

Celem ustawy o ochronie sygnalistów jest stworzenie bezpiecznego sposobu przekazywania wrażliwych informacji dotyczących nieprawidłowości lub nieetycznych zachowań w firmie w chronionej atmosferze. Może to obejmować na przykład podejrzenie popełnienia czynów przestępczych, takich jak korupcja, pranie brudnych pieniędzy, kradzież, naruszenie prawa lub molestowanie seksualne.

Możesz sam zdecydować, czy chcesz przekazać informacje anonimowo, czy też podając swoje dane osobowe. Wszystkie zgłoszone przypadki są zawsze rozpatrywane zgodnie z zasadą czterech oczu i podlegają regule zachowania tajemnicy.

Lokalny system informowania o nieprawidłowościach został już wprowadzony w zakładach w Niemczech, Włoszech i Brazylii. Jeśli masz jakiekolwiek informacje na temat niewłaściwego postępowania w innej lokalizacji, możesz skorzystać z systemu zgłaszania nieprawidłowości umieszczonego w zakładce "Niemcy / Grupa".

Tutaj znajdziesz zasady informowania o nieprawidłowościach w naszych lokalizacjach: