Słynny na całym świecie pałac Topkapı góruje nad Stambułem od ponad pięciuset lat. Został zbudowany w XV wieku przez sułtana osmańskiego Mehmeta II. Przez ponad czterysta lat był centrum administracyjnym Imperium Osmańskiego oraz rezydencją panujących rodzin sułtańskich.

Pałac zdobią piękne, mistrzowsko wykonane ozdobne płytki „çini”. Nasz dekor „Mariza” przekłada tysiącletnią historię sztuki tych çini na formę zadrukowaną.


Bogata inspiracja do tworzenia dekorów: „çini” i jego historia sukcesu w programie Mix & Match.

  • Wand im Topkapi Palace
  • iStock-480185407_res.jpg
  • Decke im Topkapi-Palast
  • iStock-610240174_res.jpg
  • iStock-1055225136_res.jpg
  • meric-dagli-j5uwiJxqRyU-unsplash__1_.jpg

Pałac Topkapi był wielokrotnie przebudowywany w długim okresie swojego istnienia. Mimo wielu przekształceń, w pomieszczeniach dominował niezmiennie, kolorowy, dekoracyjny element, który posłużył nam jako inspiracja do projektu Mix & Match: „çini” - typowe anatolijskie mozaiki. Ich różnorodne wzory z motywami geometrycznymi i kwiatowymi, należą do najbardziej znanych elementów dekoracyjnych w Anatolii. Można je znaleźć w sztuce, architekturze, meczetach i prywatnych rezydencjach, w miejscach publicznych, przy fontannach, grobach, jak również w pomieszczeniach mieszkalnych.

çini – wzorniczy bestseller z duszą

To słowo - ciekawe z kulturowo-historycznego punktu widzenia - pochodzi ze staroperskiego, który roztacza przed nami znacznie szerszą perspektywę: „Çin-I”  to „kafle w stylu chińskim”. Czy to oznacza, że początki tego motywu sięgają czasów sprzed powstania Imperium Osmańskiego? Rzeczywiście, najwcześniejsze znaleziska pochodzą z VIII wieku, odkryte w obszarze północno-zachodnich Chin, wokół Xinjiang, regionu tureckich Ujgurów.

Wraz z panowaniem Seldżuków, którzy w X wieku migrowali jako koczownicy w rejon dzisiejszych stepów Kazachstanu, ten dekoracyjny motyw trafił do Anatolii i został tam zinterpretowany w ciekawy sposób. Imperium Osmańskie całkowicie zmieniło oblicze çini pod względem rzemieślniczym i tak powstała mozaika architektoniczna, która stała się elementem niezbędnym w sztuce i życiu codziennym ludzi.

Meric_Dagli_on_Unsplash.jpg

Prawdziwy sukces!

Dzięki historycznemu dziedzictwu tego motywu i jego przeniknięciu z jednej kultury do drugiej pojawił się wzór, który wykorzystaliśmy tworząc dekor „Mariza”.

Dekor „Mariza”, powstały w 2018 roku, jest kontynuacją historyczno-kulturowego sukcesu çini.  Nasz zespół projektowy w tureckiej firmie Schattdecor w Gebze, odpowiedział na rosnące zapotrzebowanie na cyfrowy zadruk dekoru przypominającego płytki. Kiedy otrzymaliśmy konkretne zapytanie od klienta, zaczęliśmy działać. Klient życzył sobie zadruk cyfrowy z motywem płytek ceramicznych. Korzystając z najnowocześniejszych technologii produkcji, rozpoczęliśmy proces transformacji wzoru sprzed kilku tysięcy lat.

„Mariza”- historia sztuki w cyfrowym wydaniu

W czasie powstawania wzoru, nasi tureccy koledzy odkryli wielki potencjał w çini i włączyli go do kolekcji Mix & Match. W rezultacie „Mariza” przywraca epokową, dekoracyjną mozaikę w cyfrowej postaci i transferuje echo tysiącletniej historii kultury do nowoczesnych przestrzeni życiowych.

Nasze tureckie zespoły projektowe od samego początku prognozowały sukces dla dekoru „Mariza”. Z przekonaniem opracowali pierwsze szkice i połączyli ze sobą różne wzory çini. Dzięki próbnym wydrukom i dobrej argumentacji przekonali decydentów o wysokim potencjale dekoru.

Mix & Match w najmniejszym detalu

Aby urzeczywistnić autentyczność dekoru Mariza, połączono różne techniki i technologie. Pojedyncze elementy stworzyliśmy cyfrowo, jednak całokształt obrazu powstał po zeskanowaniu prawdziwej ceramiki. Dopiero po połączeniu ich w całość i dopracowaniu szczegółów uzyskaliśmy zadowalający efekt.

Dolmabahçe

Dolmabahce_Palace_2.jpg
Dolmabahce_Palace_3.jpg
Dolmabahce_Palace_1_.jpg

Według naszych zespołów z Schattdecor, Mariza definiuje kolekcję „Mix & Match” na wielu płaszczyznach w niemal doskonały sposób. Łączy różne wpływy z całego świata w spójną, nową interpretację. Dekor „Mariza” prezentuje bogatą estetykę i oddaje hołd tradycyjnemu rękodziełu. Łączy w sobie międzykulturową więź, tęsknotę za odległymi czasami, ciekawość i ducha odkrywcy.

Mamy nadzieję, że nasza wszechstronna i różnorodna „Mariza” podbije rynki na całym świecie.

meric-dagli-_F2ddD6Bohw-unsplash.jpg