Działanie wspólne dla jutra

Zrównoważony rozwój by Schattdecor

"Od momentu założenia firmy w 1985 r. temat zrównoważonego rozwoju jest centralnym elementem naszego zarządzania przedsiębiorstwem. Już wtedy do produkcji papieru dekoracyjnego używaliśmy wyłącznie przyjaznych dla środowiska produktów high-tech, wykonanych z naturalnych surowców, takich jak woda, kazeina i pigmenty organiczne. Od tego czasu zawsze pozostaliśmy wierni sobie. Znajdowanie potencjalnych oszczędności i wdrażanie kreatywnych pomysłów na ochronę środowiska to część naszej codziennej pracy. Poza aspektem ekologicznym szczególnie ważny jest dla nas obszar społeczno-gospodarczy. W związku z tym opracowaliśmy koncepcję zrównoważonego rozwoju i postawiliśmy sobie ambitne cele na najbliższe lata, które chcemy osiągnąć wspólnie z naszymi pracownikami i partnerami biznesowymi. Tylko w ten sposób zaangażowanie w zrównoważony rozwój może stać się fundamentem działań w międzynarodowym przedsiębiorstwie".

Roland Auer
Prezes Zarządu


 

2022.png
energyefficiency__e2.png

ENERGY EFFICIENCY PLUS

Dzięki dalszemu rozwojowi naszej strategii energetycznej Energy Efficiency, która od 2015 roku umożliwiła nam zmniejszenie zużycia energii o 17%, wyznaczamy nowe standardy w zakresie Energy Efficiency plus, zwłaszcza w odniesieniu do dalszej konsekwentnej redukcji emisji.

RAPORT DOTYCZĄCY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Kamień milowy w historii firmy: w 2025 roku opublikujemy nasz pierwszy raport CSR dla Grupy Schattdecor.

2025.png
2026.png

ZIELONY WIATRAK

Zrównoważony rozwój od wewnątrz: program innowacji stanowi strategiczną podstawę na drodze do neutralności klimatycznej pod względem emisji gazów cieplarnianych. Włącza on pracowników we wdrażanie koncepcji zrównoważonego rozwoju i umożliwia realizację własnych pomysłów. Działania będą wdrażane od roku 2026.

NEUTRALNOŚĆ EMISYJNA

Naszym ambitnym celem na rok 2045 jest neutralność pod względem emisji gazów cieplarnianych w obszarze produkcyjnym.

2045.png

 

ŚWIATOW Y LIDER RYNKU Z WIZJĄ

Prawie czterdzieści lat temu założyciel firmy Walter Schatt postawił sobie ambitny cel: chciał zrewolucjonizować branżę poligraficzną dzięki nowa- torskiemu podejściu do jakości, a także holistycznym rozwiązaniom i świadomości ekologicznej. 26 kwietnia 1985 firma Schattdecor wydrukowała pierwszą rolkę papieru dekoracyjnego w małej hali przemysłowej w Stephanskirchen. Od tego czasu wiele się wydarzyło. Działająca na arenie międzynarodowej Grupa Schattdecor ma obecnie łącznie siedemnaście lokalizacji na całym świecie oraz dodatkowe biura sprzedaży i przedstawicielstwa. Dzięki naszemu wewnętrznemu systemowi zarządzania ze znakiem jakości „Made by Schattdecor” gwarantujemy poprzez audyty te same, niezmiennie wysokie standardy jakości na całym świecie. Dawna drukarnia dekorów stała się specjalistą od powierzchni dekoracyjnych, który gwarantuje swoim klientom krótkie łańcuchy dostaw i sprawne wprowadzanie produktów na rynek. 3000 pracowników z 27 nacji produkuje rocznie 2,6 miliarda metrów kwadratowych powierzchni.

Der Vorstand der Schattdecor SE steht zusammen als Gruppenfoton
"Dzięki naszemu przyjaznemu dla środowiska procesowi produkcji, wnosimy aktywny wkład w ochronę środowiska".
Roland Auer Prezes Zarządu Schattdecor SE

Jako lider rynku światowego nie spoczywamy na laurach. Wręcz przeciwnie. Firma Schattdecor stale się rozwija. Do naszych mocnych stron należy ciągła kontrola i analiza otoczenia. Robimy to, by w przyszłości nadal wyznaczać standardy w branży. Jako specjalista od powierzchni dekoracyjnych, a także firma produkcyjna uwzględniająca zrównoważony rozwój w strategii.

STRATEGIA

Zrównoważony rozwój rozumiemy jako ciągły proces. Jego wdrażanie traktujemy jako inwestycję w przyszłość nas wszystkich. Dlatego też opracowaliśmy koncepcję zrównoważonego rozwoju i postawiliśmy sobie ambitne, a jednocześnie realistyczne cele. Nasze produkty wymagają dużej ilości zasobów. Tym ważniejsze jest podążanie za naszą koncepcją firmy innowacyjnymi ścieżkami w zgodzie z ludźmi i naturą, zarówno teraz, jak i w przyszłości.

W 2023 roku przeprowadzimy analizę korelacji i istotności. Służy ona do stworzenia matrycy, która pokazuje, jakie tematy i obszary pracy są najistotniej- sze dla nas i naszych interesariuszy oraz jakimi kluczowymi aspektami środowiskowymi i zrównoważonego rozwoju możemy bezpośrednio zarządzać. Nasze nieustanne dążenie do wysokiej wydajności i skutecznie wdrożona strategia cyfryzacji już teraz pomagają nam oszczędzać zasoby.

PRZEJĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Konsekwentna ochrona zasobów naturalnych, a także pełne szacunku traktowanie ludzi, przyrody i środowiska należą do naszych głównych wartości.

35__Co_.png
-17__Energieverbrauch_ohneText.png
O 17% mniejsze zużycie energii od 2015 roku dzięki programowi Energy Efficiency.

Forest Stewardship Council®

Nasze standardy produkcji na całym świecie opierają się na wysokich niemieckich standardach ochrony środowiska. Nasze firmy siostrzane posiadają certyfikat FSC® (Forest Stewardship Council® z kodami licencyjnymi FSC-C104949) w zakresie zrównoważonej gospodarki leśnej.

Odpowiedzialne inwestycje

Zrównoważony, rentowny wzrost wymaga solidnego i zrównoważonego finansowania. Dokonujemy dlatego przeglądu naszych inwestycji nie tylko pod kątem ich strategicznego znaczenia i rentowności, ale także pod kątem ich ekologicznego zrównoważonego rozwoju. W ten sposób tworzymy niezbędne warunki do spełnienia kryteriów taksonomii UE.

"Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska są częścią tożsamości naszego przedsiębiorstwa."
Roland Heeger Członek Zarządu ds. techniki w Schattdecor

Wszystkie nasze lokalizacje od lat podlegają wymagającym wymogom systemu zarządzania „Made by Schattdecor”. Ponadto cztery z naszych lokalizacji uzyskały zewnętrzne certyfikaty zgodnie z normą zarządzania energią DIN ISO 50001.

Jako firma międzynarodowa przykładamy wagę do przejrzystej komunikacji - zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Każda lokalizacja ma już obecnie swojego specjalistę ds. energii. Do 2024 roku będziemy konsekwentnie poszerzać ten obszar odpowiedzialności poprzez szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne dotyczące zagadnień środowiskowych i zrównoważonego rozwoju. Wydzielona jednostka organizacyjna będzie koordynować realizację celów w całej Grupie, zestawiać zdobytą wiedzę i komunikować ją podczas regularnych spotkań. Dla większej transparentności wszystkie istotne dane już teraz są przechowywane w systemie ERP i co miesiąc przekazywane Zarządowi w formie sprawozdania.

Nachhaltigkeit-Schattdecor.jpg

Cele Organizacji Narodów Zjednoczonych

Poszczególne założenia naszej koncepcji przyczyniają się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju (SDGs) Organizacji Narodów Zjednoczonych. Agenda 2030, obejmująca 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, to globalny plan promowania pokoju i stabilności na świecie oraz ochrony naszej planety.


Nasze cele

Tylko ci, którzy wyznaczają cele, mogą wzbijać się ponad nie. Naszym największym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej pod względem emisji gazów cieplarnianych przez całą Grupę Schattdecor do roku 2045. W drodze do tego celu chcemy osiągnąć kolejne ważne kamienie milowe. Pierwszym z nich jest natychmiastowe wdrożenie naszego programu Energy Efficiency plus, który w krótkim czasie umożliwi dalszą redukcję gazów cieplarnianych. Od startu w połowie 2022 roku osiągnięto już znaczny sukces. Naszym celem do roku 2030 jest zmniejszenie o 35 procent emisji CO₂ w porównaniu do roku 2015. Następny krok nastąpi w 2025 roku wraz z opublikowaniem naszego pierwszego raportu dotyczącego zrównoważonego rozwoju całej Grupy. Stawiamy przy tym na szczerą i przejrzystą komunikację.

Strategiczne zagadnienia dotyczące obszaru redukcji gazów cieplarnianych są zawarte w ramach programu innowacyjnego „Zielony Wiatrak”. Jest to projekt dedykowany innowacyjnym pomysłom, ulepszeniom oraz innowacjom w firmie, czy to w obszarze technologii, produktu czy organizacji. Zmotywowani pracownicy chcą promować firmę Schattdecor w sposób zrównoważony od wewnątrz. Celem "Zielonego" Wiatraka jest lepsze wykorzystanie istniejących zasobów na całym świecie oraz wprowadzenie nowych technologii, produktów lub procesów, które przyczyniają się do zrównoważonego zarządzania całą firmą. Odpowiednie działania będą wdrażane od roku 2026.

Windrad.png

Zielony Wiatrak

TECHNOLOGIA

JAK MOŻEMY ZOPTYMALIZOWAĆ NASZE MASZYNY PRODUKCYJNE?
Modyfikacja istniejącej technologii, wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań technicznych.

 

ORGANIZACJA

W JAKI SPOSÓB MOŻNA POPRAWIĆ NASZE PROCESY?
Optymalizacja warunków pracy, uproszczenie procesów.

 

PRODUKT

JAK MOŻEMY JESZCZE LEPIEJ ZAPROJEKTOWAĆ NASZE PRODUKTY?
Zmiana podłoża lub innych stosowanych materiałów bazowych.

Środowisko naturalne

Świadome korzystanie z zasobów jest naszym najwyższym priorytetem. Dlatego w obszarze ochrony środowiska od momentu powstania firmy podążamy odpowiedzialnymi ścieżkami. Na tej podstawie opracowaliśmy również nasze wewnętrzne zasady, które miały zapoczątkować nowe zarządzanie energią oraz doprowadzić do zmniejszenia zużycia energii, zarówno w centrali w Niemczech, jak i w pozostałych lokalizacjach na całym świecie.

Dzięki technologii i strategii do celu

Naszymi głównymi konsumentami energii są nasze maszyny produkcyjne. Dzięki własnym rozwiązaniom, inteligentnemu sterowaniu i zarządzaniu procesami byliśmy już w stanie zaoszczędzić 25 % potrzebnej energii. W 2015 roku wprowadziliśmy również naszą strategię energetyczną Energy Efficiency i dzięki niej zwiększyliśmy efektywność energetyczną w całej Grupie o 17 % – pomimo zwiększenia wolumenu produkcji. Częściowo zelektryfikowaliśmy naszą flotę i przestawiliśmy transport wewnętrzny w całej grupie na pojazdy z napędem elektrycznym. Wiele połaci dachowych naszych budynków jest wyposażonych w systemy fotowoltaiczne, w dalszej kolejności pojawią się kolejne obszary, a także systemy fotowoltaiczne na otwartej przestrzeni. Niektóre z naszych systemów ogrzewania budynków zostały już przerobione na biomasę. Nasz program efektywności energetycznej otrzymał już kilka nagród, w tym w Niemczech jako najlepsza praktyka ageen – organizacji zajmującej się efektywnością energetyczną w Niemczech. 

Zabezpieczamy się na przyszłość

Z myślą o naszym pierwszym raporcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju w 2025 roku mamy już mocno na uwadze nasz ślad ekologiczny. Wspólnie z firmą certyfikującą Intechnica sumiennie obliczamy i analizujemy szkodliwe dla klimatu gazy, które uwalniamy bezpośrednio lub pośrednio i staramy się je, w miarę możliwości, zredukować. Wspólnie z naszymi dostawcami chcemy zoptymalizować bilans CO₂ w całym łańcuchu wartości.

Nachhaltigkeit-Schattdecor-Positionspapier.jpg
43_Mio_kwh.png
10000_Tonnen_Co2.png

Koncepcja mobilności

Obecnie pracujemy nad kompleksową koncepcją mobilności, która pozwoli nam i naszym pracownikom aktywnie przyczyniać się do ochrony klimatu w ich codziennej pracy. Na tym tle rozważane są również wyjazdy służbowe. Dokładna koncepcja będzie gotowa pod koniec 2023 roku.

Gospodarka wodna i gospodarka o obiegu zamkniętym

W naszym procesie produkcyjnym nie marnuje się ani jeden litr farby. Ponadto stawiamy na jej ponowne wykorzystanie. Posiadamy wewnątrzzakładowe oczyszczalnie ścieków, a makulatura jest poddawana recyklingowi.


Kwestie społeczne

Schattdecor Mitarbeiter Thansau
"Nasi pracownicy są naszym najcenniejszym kapitałem przedsiębiorstwa."
Walter Schatt

Nie tylko przestrzegamy norm krajowych i międzynarodowych, ale chcemy „działać uczciwie” w całej firmie. Fundamentami naszej polityki przedsiębiorstwa są równość szans, kwalifikacje i nasze zaangażowanie w regionie.

Nie stoi to w sprzeczności z faktem, że jesteśmy przedsiębiorstwem produkcyjnym, nastawionym na zysk. Wręcz przeciwnie. Bycie przedsiębiorstwem handlowym z wyraźnym nastawieniem na zysk nie jest sprzecznością wręcz przeciwnie. Nasi pracownicy otrzymują ponadprzeciętne wynagrodzenia i korzystają z różnych świadczeń specjalnych – przy jednoczesnym przestrzeganiu wszystkich norm bezpieczeństwa pracy.

Zdrowie naszych pracowników jest dla nas ważne. Specjalista ds. BHP w każdej lokalizacji, dostęp do środków ochrony zdrowia i profesjonalnej pomocy medycznej są dla nas oczywistością.  Kwalifikacje zawodowe i osobiste uwzględniamy jako zabezpieczenie naszej przyszłości, dlatego wspieramy naszych pracowników w rozwijaniu ich mocnych stron i talentów. Postrzegamy siebie jako zakład, który edukuje i dbamy o to, aby transfer wiedzy odbywał się w dużym zakresie. Opieramy się na koncepcjach wsparcia i dalszego kształcenia pracowników, a także na klasycznych programach dla praktykantów i stażystów, kształceniu dualnym i współpracy z uczelniami.

Partnerstwo oparte na równouprawnieniu

Jako firma globalna bazujemy na naszych międzykulturowych kompetencjach i traktujemy pracowników, klientów i dostawców na równym poziomie. Tylko między równymi partnerami powstają trwałe więzi. Traktujemy się nawzajem z szacunkiem, niezależnie od różnic kulturowych. W poszanowaniu dla indywidualności i różnorodności widzimy naszą mocną stronę jako międzynarodowej wspólnoty.

Menschen_P60.png
"Nie czynimy różnic pomiędzy pracownikami, kolegami, klientami i dostawcami."
Fragment Filozofii firmy

Zdrowie naszych pracowników

Specjalista ds. bezpieczeństwa pracy w każdej lokalizacji kontroluje realizację wymagań prawnych, zapewniając w ten sposób zdrowe środowisko pracy dla siebie i swoich współpracowników.

Wspieranie projektów społecznych

W całej grupie promujemy i wspieramy lokalne organizacje kulturalne i sportowe. Dofinansowujemy liczne własne i zewnętrzne inicjatywy darowiznami pieniężnymi i rzeczowymi oraz organizujemy akcje wolontariackie. Ponadto angażujemy się w międzynarodowe projekty pomocowe w sytuacjach kryzysowych, takich jak kryzys uchodźczy czy klęski żywiołowe.

Download